Geschiedenis over loterijen.

Iedereen probeerde natuurlijk een briefje te bemachtigen je kunt je voorstellen wat een chaos dit veroorzaakt moet hebben.Deze briefjes konden dan ingewisseld worden voor de prijs die erop stond. Eigenlijk valt deze manier van Bingoverloten niet echt onder loterijen aangezien deze zogenaamde lootjes niet gekocht hoefde te worden, maar spannend moet het zeker geweest zijn in die tijd.


zoncasino tekst

Zo in de zestiende eeuw begon men in Italië om precies te zijn in de stad Genua een soort lotto. In deze stad was het namelijk gebruikelijk dat vijf van de negentig leden van het hoogste bestuursorgaan van de stad, welke men de Grote Raad noemde, hun plaats elk half jaar aan iemand anders moest afstaan. Dit werd elk half jaar beslist door middel van het lot.
Gratis 25 euro aandelen bij:
Handel in plus500 aandelen